Tjänster

Tjänster


Varje uppdrag startar med ett möte där vi går igenom vad ni önskar hjälp med.

Vilket budskap ska förmedlas och varför? Vem är mottagaren?

Vi arbetar tillsammans med er för att få en tydlig röd tråd och enhetligt budskap i er marknadskommunikation.

IDÉ & STRATEGI


Vad ska företaget kommunicera, till vem, hur, när, varför och till vilken kostnad? Det är de viktigaste frågorna inför varje produktion. Tillsammans med våra kunder formulerar vi:


 • Långsiktiga kommunikationsplaner
 • Bidrar med nya idéer
 • Agerar bollplank


GRAFISK DESIGN


En genomtänkt grafisk profil förstärker företagets identitet och ger ett professionellt intryck. Företaget blir en tydlig avsändare i

all kommunikation med omvärlden via:


 • Logotype
 • Visitkort
 • Brevpapper / kuvert / affärsdokument
 • Produktblad
 • Broschyrer
 • Annonser
 • Reklamkort / flyers
 • Kataloger / böcker / tidningar
 • Affischer
 • Bildekaler
 • Fasadvepor / banderoller / flaggor
 • MässmonterCOPYWRITING


Det vi skriver ska lyfta fram och förstärka företagets budskap och själ. Vi finputsar, redigerar och korrekturläser era befintliga texter eller skriver helt nya:


 • Företagspresentationer
 • Nyhetsbrev
 • Pressreleaser
 • Annonstexter
 • Informationstexter
 • Manualer
 • Webbtexter
 • Reportage / artiklar